Home - ukulele web site UK National Anthem - God Save The King ukulele

  God save our gracious King
A --------------------------
E 3---3----5---2--3-----5---

  Long live our noble King
A 2----2----3---2---------
E ----------------5---3---

  God save the King
A ------------------------2--3-
E 5---3----2---3----3--5-------

  Send him victorious
A 5----5---5--5-3-2--
E -------------------

  Happy and glorious
A 3-3---3---3--2----
E ---------------5--

  Long t_o reign o_ver us
A 2----3-2-------2-3---5-
E ---------5-3-----------

  God save the King
A 7-3-2------------
E ---------5---3---